چی بهتره

چی بهتره

چی بهتره؟ گاهی در کلینیک سوالات زیر توسط مراجعین  از چندین نفر پرسیده می‌شود…!!! کِی نوبتم می‌شه؟ کِی صدام می‌زنید؟...