درخت کیست

درخت کیست

درخت کیست؟ روز درختکاری برای نخستین بار توسط جولیوس استرلینگ مورتون از ایالت نبراسکا در ۱۱ آوریل۱۸۷۲  پایه‌گذاری شد. در...