چی بهتره

چی بهتره؟

گاهی در کلینیک سوالات زیر توسط مراجعین  از چندین نفر پرسیده می‌شود…!!!

کِی نوبتم می‌شه؟

کِی صدام می‌زنید؟

چرا صدای من نمی‌زنید؟

برای کِی نوبت بعدی میذارید؟

نگران نباشید و با آرامش نمودار زیر را مطالعه کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.